Tietomallintamisen asiantuntijapalvelut

Tietomallintamisen asiantuntijapalvelut perustuvat aina asiakkaan ja hankkeen tarpeisiin

Tietomallintamisen asiantuntijapalvelumme kattavat koko hankkeen tarvesuunnitteluvaiheesta aina rakennuksen käyttöönottoon asti. Tietomallintaminen lähtee aina asiakkaan ja hänen hankkeensa tarpeista – näin varmistamme, että asiakas saa tuekseen havainnollistavan, yhteensovitetun ja analysoidun suunnitelma-aineiston, joka palvelee koko rakentamisprosessia sekä rakennuksen käyttöä.

Tietomallintamisen asiantuntijapalvelumme sisältävät mm. tietomallintamisen hankekohtaisen määrittelyn, tietomallintamista koskevien kaupallisten dokumenttien ja hankkeen sisäisten suunnitelma-asiakirjojen laatimisen, suunnittelutoimeksiantojen kilpailutuksen, tietomallinnettavan suunnittelun ohjauksen sekä hankkeiden tietomallikoordinoinnin. Valvomme aktiivisesti suunnitteluprosessia koko hankkeen ajan ja varmistamme, että osapuolet noudattavat sopimuksia, annettuja ohjeita sekä muita hankkeessa sovittuja käytäntöjä.

Tietomallikoordinointi laadun takeena

Tietomallikoordinaattori on tietomallintamiseen liittyvien prosessien sekä hankkeessa laadittujen tietomallien laadunvalvoja. Palvelun sisältö suunnitellaan ja sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa hankkeen toteutusmuoto, luonne ja asiakkaan organisaatio huomioon ottaen.

Tietomallikoordinaattorin vastuulle voidaan sopia esimerkiksi:

  • Tietomallintamisen aloituskokouksen organisointi ja johtaminen
  • Tietomallipohjainen suunnitelmien yhteensovitus ja mallien välisten risteämien tarkastaminen
  • Suunnittelijoiden laatimien tietomallien tietosisällön tarkastaminen
  • Tietomallien yhteensovittamista käsittelevien kokousten organisointi, johtaminen ja pöytäkirjojen laatiminen
  • Tietomallintamisen aikataulun valvonta
  • Tiedon tuottaminen malleista, esimerkiksi materiaalimäärien ulosotto määrälaskentaa varten
  • Suunnittelukokouksiin osallistuminen tietomallintamisen asiantuntijana
  • Suunnittelijoiden tietomallintamisen ohjaus ja tietomalleihin liittyvien tietoteknisten ongelmien ratkominen

Lisätietoa palveluistamme ja palvelukonseptistamme voit lukea täältä.