Tietomallinnus talotekniikka

Tietomallinnus parantaa teknistä ja taloudellista lopputulosta sekä vuorovaikutusta hankkeessa

Wise Groupissa kaikki talotekniikkasuunnittelu on tehty kolmiulotteisesti ja tietomallipohjaisesti jo useiden vuosien ajan. Toimintamalli tehostaa suunnitteluprosessia ja varmistaa laadukkaan ja kustannustehokkaan lopputuloksen.

Paras hyöty tietomallinnuksesta syntyy, kun kaikki suunnitteluosapuolet käyttävät samaa kehittynyttä tekniikkaa ja rakennuksesta saadaan yhtenäinen kolmiulotteinen malli. Tällöin on käytettävissä yhteinen näkymä ratkaisuun:

  • tarkat materiaalimäärät ja laiteluettelot
  • tarkat mitoitukset ja lopputuloksen hyvä kustannustehokkuus
  • haluttu tekninen lopputulos
  • Mahdollistaa talotekniikan sovittamisen geometrisesti haastaviin rakennuksiin
  • tekniset haasteet ratkaistaan jo suunnitteluvaiheessa
  • ratkaisujen visualisointi lisää yhteistä ymmärrystä ja vuorovaikutusta
  • helpottaa työmaavaiheen  tuotannon suunnittelua
  • hankinta tehostuu, tavaran hävikki pienenee
  • hallittu kustannussuunnittelu ja aikataulutus

Tietomallinnuksessa mukana rakenne- ja talotekninen suunnitelma

Tarjoamme myös  tietomallipohjaisten suunnitteluprojektien yhteismallien koostamista ja konsultointia. Haluttaessa tuotamme myös käyttäjiä palvelevat visualisoinnit. Tällöin suunnitteluryhmään ei tarvita suunnittelutahojen ulkopuolista osapuolta, vaan teemme mallinnuksen yhteensovituksen ja laadunvarmistustoimet sisäisesti osana suunnitteluprosessia. Näissä asioissa käytämme työkaluna Autodesk Navisworks-ohjelmistoa.