Sisäilmasuunnittelu

Hyvä sisäilma on hyvinvoinnin lähde

Rakennuksen sisäilmalla on suuri vaikutus terveyteen, hyvinvointiin ja mm. työn tuottavuuteen. Tästä syystä on tärkeää, että kaikissa, mutta erityisesti vaativissa kohteissa, sisäilman suunnitteluun kiinnitetään erityistä huomioita. Sisäilmasuunnittelun osalta teemmekin tiiviistä yhteistyötä asiakkaamme kanssa asettaaksemme ja toteuttaaksemme sisäilmastolle käyttötarkoituksen perusteella tarkoituksenmukaiset tavoitteet.

Kiinnitämme suunnittelussa erityistä huomioita kuormitustekijöihin ja kiinteistön käyttötarkoituksen perusteella määritettyihin tavoitteisiin. Näiden pohjalta teemme tarkat mitoitukset ja järjestelmävalinnat tarkkojen simulointilaskelmien avulla. Näin varmistamme, että ratkaisut ovat kohteen kannalta soveltuvimmat. Suunnittelussa meillä on koko ajan mahdollisuus hyödyntää myös muiden Wise Groupin toimialojen asiantuntemusta esimerkiksi haettaessa mahdollisimman taloudellisia ratkaisutapoja sisälämpötilojen hallintaan.

Dynaamisten simulointiohjelmien avulla mallinnetaan sisäilman lämpötilakäyttäytyminen huomioiden sisäisten kuormitustekijöiden lisäksi ulkoiset muuttuvat kuormitustekijät sekä rakenteiden lämpöenergiaa varastoivat ominaisuudet. Tarkan simuloinnin avulla tehty järjestelmien ja laitteiden mitoitus varmistaa lopputuloksen ilman tarpeetonta ylimitoitusta.