Sähkö- ja telesuunnittelu

Sähkö- ja telesuunnittelulla lisää käyttäjätyytyväisyyttä ja turvallisuutta

Erilaisten rakennusten toisistaan poikkeavat käyttötavat ja laatutasotavoitteet ohjaavat sähkösuunnittelua. Varsinkin erikoisrakennuksissa käyttäjien kanssa käytävät lähtötietopalaverit ovat olennainen osa onnistunutta suunnitteluprojektia. Saavuttaaksemme energiatehokkaan ja käyttäjäystävällisen lopputuloksen, simuloimme suunnittelutyössä erilaisia järjestelmävaihtoehtoja. Ratkaisuissa hyödynnetään yhä useammin mahdollisuuksia käyttää paikallisia sähköenergian tuotantoteknologioita ja uusiutuvia energianlähteitä.

Sähkösuunnittelu toteutetaan usein 3D-mallintaen, jolloin tilaa vievät ja yhteensovituksen kannalta tärkeät komponentit, kuten kaapelitiet ja valaisimet, esiintyvät suunnitelmissa oikeamittaisina ja oikein sijoitettuina. Sähkösuunnittelussa tällä on suuri merkitys asennusten yhteensovitukseen muun talotekniikan kanssa. Suunnittelutyössä hyödynnämme myös muiden Wise Groupin toimialojen asiantuntemusta.

Sähkö- ja telesuunnittelun osa-alueet:

  • rakennussähköistys
  • valaistus
  • telejärjestelmät
  • tietoliikenne
  • turvajärjestelmät
  • prosessisähköistys