LVI-suunnittelu

LVI-järjestelmä on rakennuksen sydän

LVI-suunnittelulla ja järjestelmävalinnoilla on talotekniikan osa-alueista suurin vaikutus rakennuksen energia- ja ylläpitokustannuksiin. Suunnittelun tavoitteena on tuottaa teknisesti laadukkaita rakennuksia ympäristövaikutusten, sisäolosuhteiden sekä teknisen huollon ja käytettävyyden kannalta.

LVI-suunnittelun toteutamme 3D-mallintaen, mikä mahdollistaa mm. tarkat laite- ja putkistomitoitukset sekä eri tekniikoiden tarkan yhteensovittamisen. Toimintatapa varmistaa tehokkaan materiaalihallinnan aina urakkalaskennasta työmaavaiheeseen saakka sekä sujuvan asennustyön. Suunnittelun edetessä meillä on koko ajan mahdollisuus hyödyntää myös muiden Wise Groupin toimialojen asiantuntemusta.

LVI -suunnittelun osa-alueet:

  • lämmitysjärjestelmät
  • vesi- ja viemäriputkistot
  • ilmastointijärjestelmät
  • jäähdytysjärjestelmät
  • erikoisputkistot
  • sprinkleri- ja palonsammutusjärjestelmät

Olemme LVI-suunnittelun edelläkävijä

Pitkäaikainen kokemus talotekniikasta on antanut meille mahdollisuuden kehittää osaamistamme ja palvelujamme, joiden avulla voimme tarjota tehokkaita ratkaisuja sisäisten lämmönlähteiden uusiokäyttöön, haitallisten lämpökuormien ja epäpuhtauksien hallintaan sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöön.