Erikoiskohteiden talotekninen suunnittelu

Kokenut suunnittelija vaativiin kohteisiin

Erikoiskohteita ovat esim. tuotannon erikoistilat, laboratoriot ja terveydenhoidon tilat, mutta myös sellaiset tavanomaiset rakennukset, joille on asetettu erityisiä tavoitteita esimerkiksi energiatalouden suhteen. Erikoiskohteiden suunnittelussa korostuu vuorovaikutus asiakkaan ja rakennuksen käyttäjän kanssa. Kokemuksemme erilaisista terveydenhuollon ja teollisuuden hankkeista antaa meille hyvän osaamispohjan soveltaa myös uusia ratkaisuja haastavissa erikoiskohteissa.

Erikoiskohteiden vaatimukset talotekniikalle:

Sisäilman hallinta

  • lämpöolot, ilman ja pintojen lämpötilat sekä säteily
  • kosteusolosuhteiden, ilmavirtausten ja paineolosuhteiden hallinta tarkasti määritetyissä rajoissa
  • hiukkas- tai kaasumaisten epäpuhtauksien ja ympäristölle haitallisten päästöjen hallinta

Haastavien kuormitustekijöiden hallinta

  • tuotannon haitallisten päästöjen hallinta siten, etteivät ne pääse leviämään tuotantotiloissa ja vaarantamaan työntekijöiden terveyttä tai viihtyvyyttä tai laitoksen ympäristöä

Tuotannon ja tuotantolaitteiden erikoistarpeet 

  • jäähdytys, lämmitys, puhdasvesi
  • erikoisputkistot, esim. paineilma, tyhjiö, kaasut, höyry, kohdepoistot erikoisviemäröinnit

 Käyttövarmuus 

  • varajärjestelmät, kuten kahdennetut järjestelmät ja katkottomat sähkönsyötöt UPS- ja varavoimalaittein

Erikoiskohteissa käytetään usein runsaasti energiaa. Hyvällä suunnittelulla on mahdollista kierrättää rakennuksessa syntyvää ilmaislämpöä ja näin säästää energiaa. Usein käytetään myös lämpöpumppuja rakennuksen, käyttöveden tai prosessin lämmitykseen ja jäähdytykseen.