Elinkaarisuunnittelu

Kestävät ratkaisut ovat tärkeä osa arkea

Kiinteistön elinkaaren tarkastelussa huomioimme taloteknisten laitteiden käyttöiän, muuntojoustavuuden, energiatehokkuuden, rakennuksen teknisen ohjattavuuden ja helpon huollettavuuden. Nämä tekijät ohjaavat myös talotekniikkasuunnittelua ja auttavat järjestelmävalinnoissa.

Elinkaarilaskelmissa vertaamme vaihtoehtoisten ratkaisujen eroja, jossa huomioimme hankintakustannusten lisäksi käytön aikaiset kustannukset. Nämä vertailut ovat myös suunnittelutehtävissä tärkein ja samalla vaativin osa-alue. Kehittyneet menetelmät varmistavat vertailujen oikeellisuuden ja havainnollinen mallintaminen ja raportointi auttavat tekemään oikeita päätöksiä.

Monipuolista suunnitteluosaamista

Rakennuttajat ja kiinteistöjen omistajat ottavat jatkuvasti lisää vastuuta rakennusten energiankulutuksesta ja ympäristövaikutuksista. Siten myös meiltä odotetaan uusia avauksia ja ratkaisumalleja sekä valmentautumista ja alan trendien seuraamista. Osallistummekin usein asiakkaidemme tai koko toimialan kanssa yhteisiin elinkaarihankkeisiin. Jatkossa tarjoamme asiakkaillemme myös LEED- ja BREEAM-sertifiontipalvelua.