Talotekniikkapalvelut

Suunnittelemme energiaviisaasti

Palvelumme kattavat rakennusten LVI-, automaatio- ja sähköteknisen suunnittelun sekä asiantuntijatehtävät.

Teemme talotekniikkasuunnittelun kolmiulotteisesti, mikä tehostaa suunnitteluprosessia ja varmistaa laadukkaan ja kustannustehokkaan lopputuloksen. Käytämme kehittyneitä simulointiohjelmia, joilla mallinnamme kohteen energiankulutusta ja -ratkaisuja. Suunnittelutyössä hyödynnämme myös muiden Wise Groupin toimialojen asiantuntemusta.

Uusien rakentamista koskevien energiamääräysten keskeisimmät muutokset kohdistuvat talotekniikkaan ja energialaskentaan. Olemme jo vuosia käyttäneet energiatarkasteluissa dynaamisia simulointi- ja laskentaohjelmistoja, joita edellytetään käytettävän vuonna 2012 voimaan astuneissa rakentamisen energiamääräyksissä. Tämän lisäksi olemme hankkineet muun muassa LEED-sertifiointiin sekä energia- ja ekotehokkuuteen liittyviin palveluihin tarvittavaa asiantuntijuutta.

Olemme suunnitelleet yli 2500 uudis- ja korjauskohdetta eri kiinteistötyyppeihin, kuten liike-, toimisto-, teollisuus- ja asuinrakennuksiin. Olemme usein mukana hankkeissa, joissa talotekniikan laatuvaatimukset ovat erityisen korkeat, tällaisia ovat muun muassa monet tuotannon erikoistilat ja sairaalat.

Talotekniikan on tärkeää olla mukana suunnittelussa jo alkuvaiheessa kohteen käyttötavoitteiden mukaisten ratkaisujen saavuttamiseksi. Teemme tiivistä yhteistyötä eri suunnittelualojen kesken koko hankeen ajan.

Jan Tapper

toimialajohtaja
Talotekniikka
Puh. +358 29 005 9357
jan.tapper(at)wisegroup.fi» Ota yhteyttä