Työmaavalvonta

Työmaavalvoja tietää, mitä hankkeessa tapahtuu

Wise Groupin työmaavalvoja työskentelee osana rakennushanketta. Hän seuraa, dokumentoi ja ohjaa hankkeen etenemistä rakennuskohteessa. Hän on tilaajan edunvalvoja, jonka tehtäviin kuuluu aktiivinen yhteydenpito rakennuttajaan tai projektinjohtajaan sekä suunnittelijoihin ja urakoitsijoihin.

Kun vastaamme työmaavalvonnan tehtävistä, pidämme huolen rakentamisen teknisestä etenemistä ja laadusta sekä kustannusseurannasta ja aikataulussa pysymisestä. Työmaavalvojamme vastaa hyvästä etukäteissuunnittelusta ja hallitsee myös sopimusjuridiikan perusteet. Työmaakokouksiin osallistuminen ja tarvittaessa johtaminen, pöytäkirjojen laatiminen ja työmaakatselmusten järjestäminen ovat osa hänen tehtäviään. Tämä lisäksi hän huolehtii käytännössä rakennustyömaan työturvallisuusmääräysten noudattamisesta, toimii tarvittaessa turvallisuuskoordinaattorina sekä valvoo tilaajavastuulain noudattamista koko työmaalla.   

Ammattitaitoinen valvonta vähentää rakennusvirheiden riskejä

Rakennuttamis- ja valvontatehtävämme ovat monipuolisia ja rakennustöiden valvojillamme on useiden vuosien kokemus työmaa-, valvonta-, suunnittelu- tai rakennuttamistehtävistä. He työskentelevät teknisten järjestelmien laadun ja toimivuuden varmista­miseksi. Heillä kaikilla on taitoa arvioida suunnitteluratkaisujen toimivuutta, kustannustehokkuutta ja elinkaariominaisuuksia. Työmaavalvontapalvelujen avulla asiakkaamme vähentävät tehokkaasti rakennusvirheiden riskejä.