Tekniset selvitykset

Tekniset selvitykset eri tilanteisiin

Palveluumme kuuluvat tekniset selvitykset (technical due diligence) liittyen olemassa oleviin tai rakentamisvaiheessa oleviin kiinteistöihin esimerkiksi kiinteistökauppoja varten. 

Selvitykset laaditaan tilaajan tarpeiden mukaan ja niitä voivat olla esimerkiksi:

 • kohteen viranomaislupatilanteen tarkistus
 • kaavatilanneselvitys
 • kohteen sopimustilanteen tarkistus
 • kohteen suunnitelmatilanne
 • keskeneräisten kohteiden aikataulut ja valmistumisennuste
 • valmiin kiinteistön dokumentaation läpikäynti mukaan lukien rakentamisen aikaiset pöytäkirjat, tarkastukset, tutkimukset, hyväksynnät ja rakentamisen aikaistet reklamaatiot
 • rakennuksen talotekniikan ja rakenteiden kunnon arviointi
 • takuureklamaatioiden, -korjausten ja pöytäkirjojen läpikäynti
 • rakennusmittaukset
 • energiataloudellinen tarkastelu
 • huollon- ja kunnossapidon arviointi
 • ympäristöriskien arviointi
 • riskiarviointi