Rakennuttamispalvelut

Rakennuttamisen palvelut etenevät järjestelmällisesti ja joustavasti

Olemme urakoitsijoista riippumaton tilaajan edunvalvoja. Toimimme asiakkaittemme rakennuttajaorganisaationa ja edustajana rakennushankkeissa. Hoidamme hankkeiden rakennuttamistehtävät tilaajan haluamassa laajuudessa aina tarveselvityksestä ja hankesuunnittelusta takuutarkastukseen asti.

  • Selvitämme tilantarpeen tarpeellisuuden, laajuuden ja eri vaihtoehdot.
  • Asetamme rakennushankkeelle täsmälliset tavoitteet: laajuus, toiminnallisuus, laatu, aikataulu, budjetti sekä käyttö- ja ylläpitokustannukset. Laadimme suunnittelun mukaisesti tavoitehintalaskelman tilaajan investointipäätöstä varten.
  • Kilpailutamme eri alojen suunnittelijat ja laadimme suunnittelusopimukset. Ohjaamme ja valvomme suunnittelun toteutumista asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Työn edetessä kiinnitämme erityistä huomiota suunnitteluratkaisujen taloudellisuuteen sekä rakentamisen että kohteen tavoitellun elinkaaren mukaisesti. 
  • Ehdotamme hankkeeseen sopivaa urakkamuotoa, minkä jälkeen laadimme ja lähetämme tarjouspyyntö-asiakirjat valitun urakkamuodon mukaisesti. Palvelumme sisältää kilpailutuksen ja urakkaneuvottelut, urakkasopimusasiakirjat ja hankkeen kustannusarvion.
  • Valvomme rakentamisen toteutumista asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Toimimme myös työmaakokousten puheenjohtajana ja sihteerinä sekä rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorina. Huolehdimme hankkeen kustannusseurannasta sekä mahdollisiin lisä- ja muutostöihin liittyvistä selvityksistä ja tarkistuksista.
  • Suoritamme urakan vastaanotto- ja loppudokumentaation tarkastukset. Huolehdimme takuutarkastuksista ja valvomme  takuukorjaukset.