Rakennushankkeen projektinjohto

Kokemus näkyy tavoitteellisena projektinjohtona

Rakennushankkeen projektinjohtajana olemme kohteen tilaajan edunvalvoja. Projektinjohtopalveluna toteutettavissa kohteissa toimimme tarvittaessa päätoteuttajana ja kokeneet ammattilaisemme huolehtivat vastaavan työnjohtajan tehtävistä.

Wise Groupin projektinjohtaja vastaa hankkeesta koko sen ajan suunnittelusta aina kohteen luovutukseen ja takuutarkastukseen asti. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös suunnittelun, urakoinnin ja hankintojen kilpailutus ja tilaaminen. Hankinnat toteutetaan tilaajan kanssa sovitun hankintapakettijaon mukaisesti ja ne tehdään tilaajan nimiin tämän hyväksynnän jälkeen.

Projektinjohtaja valvoo osaurakoitsijoiden ja tavarantoimittajien suoritusta ja vastaa rakennushankkeen työmaavalvonnasta, kustannusseurannasta sekä työsuoritusten vastaanotosta muun tilaajan kanssa sovittavan projektiorganisaation kanssa. Hän myös huolehtii tarvittavien muutos- ja korjaustöiden suunnitteluttamisesta, toteutuksesta ja dokumentoinnista.

Projektinjohtopalvelu-konseptimme perustuu KSE-sopimusehtoihin.

Projektinjohto luotettavissa käsissä

Rakennusten monikäyttöisyys, muunneltavuus ja energiatehokkuus asettavat projektin osapuolille niin rakentamisen kuin käytönaikaisiakin vaatimuksia. Samaan aikaan hankkeen on pysyttävä aikataulussa ja kustannusten osalta hallinnassa. Työmaan on oltava turvallinen ja luotettava toimintatavoiltaan. Kaiken tämän toteuttamiseksi haluamme toimia aktiivisesti ja avoimesti projektinjohtotehtävissä.