Kaava- ja hankekehitys

Kaava- ja hankekehityksen osaava kumppani

Kiinteistöjen kehittäminen vaatii pitkäjänteistä ja suunnitelmallista hankekehitystyötä, johon sisältyy usein kuntien ja eri viranomaisten kanssa yhteistyössä tehtävä kaavakehitys. Wise Groupin asiantuntijat ovat perehtyneet kaava- ja hankekehitykseen:

  • rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen
  • ullakkotilan muuttaminen asuinkäyttöön
  • tontin tehokkuuden kasvattaminen ja rakennusoikeuden lisääminen
  • lisäkerrosten rakentaminen
  • maankäyttö- ja kaavoitussopimukset

Suomen rakennuskanta on kattava ja monipuolinen - kestävä kehittäminen on entistä ajankohtaisempaa

Yksittäisen rakennuksen käyttötarkoituksen muuntaminen tai kehittäminen on sen toiminnallisuuden tai omistajuuden muuttuessa kannattava ja kestävä ratkaisu. Usein myös ympäristössä tapahtuvat muutokset aiheuttavat tarpeen kehittää kiinteistöä tai kokonaista aluetta.

Keskusta- ja asema-alueiden tiivistäminen ja elinvoimaisuuden säilyttäminen luovat mahdollisuuksia kiinteistöjen kehittämiseen yhteiskuntarakenteen kannalta mielekkäällä tavalla. Vanhoja, tehottomasti rakennettuja tontteja voidaan tiivistää ja tonttien käyttöä tehostaa, muun muassa rakennusoikeutta tai kerroslukua lisäämällä. Kiinteistön, ympäristön ja yhdyskuntarakenteen kehittyminen voivat aiheuttaa tarpeen kaavallisiin muutoksiin esim. kaavamääräysten osalta. Tällöin on hyvä, että hankkeessa on mukana rakennuttamisen ammattilainen, joka hallitsee myös kaava-asioiden edistämisen.