Hankintatehtävät

Hankintatehtävät osaavasti ja vastuullisesti

Hoidamme vastuullisesti rakennushankkeisiin liittyvät, kiinteistön omistajien ja käyttäjien erillishankinnat.

Asiantuntijamme tuntevat eri urakkamuodot, hankintamallit sekä sopimusjuridiikan. Heillä on kattava tietämys rakenne- ja talotekniikan ratkaisuista ja lisäksi he hyödyntävät Wise Groupin muiden toimialojen syvällistä osaamista vastatessaan asiakkaan hankintatehtävistä.

Tehtäviimme kuuluvat muun muassa:

  • laadimme tarjouspyynnöt
  • ehdotamme tilaajalle hankkeeseen soveltuvimpia urakoitsijoita ja tavarantoimittajia
  • suoritamme kilpailutuksen  ja hoidamme tarjousneuvottelut
  • suoritamme tilaajavastuulain mukaiset selvitykset
  • laadimme tarjousvertailut ja teemme ehdotuksen valinnasta
  • laadimme sopimusasiakirjat
  • valvomme suorituksen sopimuksenmukaisuuden ja maksuliikenteen
  • suoritamme vastaanottotarkastuksen