Tietomallinnus

Tietomallinnus parantaa teknistä ja taloudellista lopputulosta - ja vuorovaikutusta hankkeessa

Tietomallipohjaisessa suunnittelussa käytämme Tekla Structures -ohjelmaa, josta meille on kertynyt kokemusta jo useiden vuosien ajalta. Käytämme uusimpia mallinnuksen ohjeita, muun muassa Yleiset tietomallivaatimukset 2012.

Paras hyöty tietomallinnuksesta syntyy, kun kaikki suunnitteluosapuolet käyttävät samaa tekniikkaa, jolloin rakennuksesta saadaan yhtenäinen, kolmiulotteinen suunnitelma. Suunnitelmien yhteensovittamiseen käytämme Solibri Model Checker –ohjelmistoa sekä IFC-muotoisia tietomalleja.

Wise Groupissa teemme tietomallinnukset usein yhdessä talotekniikan asiantuntijoiden kanssa. Toimintatavalla saavutetaan lukuisia hyötyjä:

  • tarkat mitoitukset
  • hankinta tehostuu, tavaran hävikki pienenee
  • kustannussuunnittelu ja aikataulut pysyvät hallinnassa
  • tekniset haasteet ratkaistaan jo suunnitteluvaiheessa
  • mahdollistaa haastavat geometriset toteutukset
  • ratkaisujen visualisointi lisää yhteistä ymmärrystä ja vuorovaikutusta
  • työkalu työmaan perehdytykseen