Teollisuus- ja logistiikkakohteet

Tehokkuutta, taloudellisuutta ja turvallisuutta

Palvelumme kattavat vaativat teollisuus- ja logistiikkakohteiden uudis-, korjaus- ja muutoshankkeiden suunnittelun. Olemme suunnitelleet kohteita mm. elintarvike-, kemian-, paperi-, puunjalostus-, konepaja- ja mekaaniselle teollisuudelle. Lisäksi olemme olleet mukana suunnittelemassa lukuisia kohteita vaativille satama- ja ydinvoimala-alueille.

Rakennesuunnittelussa hyödynnämme usein 3D-tietomallinnusta, mikä tehostaa suunnitteluprosessia ja varmistaa laadukkaan ja kustannustehokkaan lopputuloksen. Käytämme kehittyneitä simulointiohjelmia, joilla mallinnamme kohteen energiankulutusta ja -ratkaisuja yhteistyössä Wise Groupin talotekniikan asiantuntijoiden kanssa.

Teollisuus- ja logistiikkarakentamisessa suunnittelijoilta vaaditaan osaamista ja kokemusta erityisesti teräsrakenteiden suunnittelusta sekä kykyä hallita eri urakkamuodot ja toimia nopeissa aikatauluvaatimuksissa unohtamatta laatua ja turvallisuutta niin työmaan kuin käytönkin aikana.