Liike- ja toimistotilakohteet

Liike- ja toimistotilat sekä hybridirakennukset 

Suunnittelupalvelumme kattavat liike- ja toimistotilat sekä näitä yhdistävät hybridirakennukset. Rakennesuunnittelun erikoisosaamistamme ovat korkeat asuin-, hotelli- ja toimistorakennukset. Lue lisää palvelustamme tästä.

Suunnittelussa hyödynnämme usein 3D-tietomallinnusta, mikä tehostaa suunnitteluprosessia ja varmistaa laadukkaan ja kustannustehokkaan lopputuloksen. Käytämme kehittyneitä simulointiohjelmia, joilla mallinnamme kohteen energiankulutusta ja -ratkaisuja yhteistyössä Wise Groupin talotekniikan asiantuntijoiden kanssa.

Toimistotilat tehdään uusiutuviksi ja kestäviksi

Toimistotiloissa työskennellään useita tunteja päivittäin – ne myös muuntuvat työn tai toimintatapojen uudistuessa tai vaikkapa yrityksen koon muuttuessa. Muun muassa runkoratkaisuja vertaillessamme käymme tiivistä vuoropuhelua tilaajan kanssa heidän ja tilojen käyttäjän tarpeista. Sellaisia ovat muun muassa:

  • käyttötapa, esimerkiksi pääkonttoritilat vai monikäyttäjäympäristö
  • muuntojoustavuus nyt ja tulevaisuudessa
  • käyttöikätavoitteet
  • energia- ja elinkaaritavoitteet
  • ympäristötavoitteet, ympäristöluokitus

Hyvällä suunnittelulla toimivat ja muunneltavat liiketilat

Suunnittelupalvelumme kattavat hotellit, kylpylät, autotalot, pysäköintilaitokset, marketit ja kauppakeskukset.
Rakennusten käyttötarkoituksen, koon ja muodon mukaan vaihteleva arkkitehtuuri näkyy myös runkorakenteessa, kuormitusvaatimuksissa, rakenteiden esteettisyydessä ja materiaalivalinnoissa. Tavoitteena on laadukas, ympäristöystävällinen lopputulos sekä kustannustehokas ja aikataulussa pysyvä hanke.

Suunnittelijamme huomioivat erityisesti:

  • tilankäytön asettamat vaatimukset rakennuksen rungolle 
  • muuntojoustavuuden
  • turvallisuuden
  • ratkaisujen toimivuuden huollon ja ylläpidon kannalta

Hybridirakentaminen toteutuu usein kauppakeskuskohteissa. Useat eri toiminnallisuudet, kuten kauppa, hotelli, kylpylä, julkiset palvelut sekä toimisto- ja pysäköintitilat yhdistyvät suunnitelmissa toisiinsa. Tällöin korostuvat myös hybridimateriaaliosaaminen ja valitun ratkaisun rakennettavuus.