Korkeat rakennukset

Korkean paikan osaaja

Korkeat rakennukset ovat erityisen vaativia rakennesuunnittelun ja rakentamisen osalta. Wise Groupin erikoisosaamista on korkeat, yli 16-kerroksiset asuin-, hotelli- ja toimistorakennukset.

Tornirakentamisessa kiinteistön käyttötarkoituksella on suuri vaikutus runkorakenteiden valintaan. Kiinnitämme huomiota suunnittelun alkuvaiheessa:

  • runkorakenteiden optimointiin
  • vaipan rakenneratkaisuihin
  • työmenetelmien valintaan

Yli 22-kerroksiset rakennukset vaativat yleensä tuulitunnelikokeen, joka tehdään tuulitunnelilaboratoriossa. Korkeuden lisäksi tarkasteluun vaikuttavat rakennuksen sijainti ja muoto. Voimme tarvittaessa hankkia ja koordinoida tarvittavat tuulitunnelipalvelut.

Suunnittelussa hyödynnämme kokemuksiamme Suomeen ja ulkomaille toteutetuista tornihankkeista. Tunnemme korkeiden rakennusten suunnittelun ja rakentamisen eri vaiheiden vaatimukset ja niiden ohjausvaikutukset hankkeen sujuvan etenemisen varmistamiseksi.

Olemme laatineet korkean rakentamisen ohjeistuksen RT:n ylläpitämille nettisivuille.