Kehityspalvelut

Osaava ja oppiva toimintatapa

Pitkäaikaiset ja uusiutuvat asiakassuhteet ovat antaneet meille lukuisia tilaisuuksia kehittää palvelujamme ja koko toimialaa. Olemme olleet mukana tekemässä useiden rakennuttajien ja urakoitsijoiden suunnitteluohjeita ja -järjestelmiä.

Olemme kehittäneet aktiivisesti toimialan ohjeistuksia ja koulutusmateriaaleja muun muassa Rakennustieto Oy:n ja Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry:n kanssa. Olemme osallistuneet mm. seuraavien rakentamisen osa-alueiden kehitysprojekteihin:

 • rakentamisen työturvallisuus
 • asuinrakennusten ääneneristys
 • asuinrakentamisen rakennedetaljit
 • matalaenergiarakentaminen
 • betonielementtirakentamisen koulutusmateriaali
 • betonielementtirakentamisen liitosdetaljien kehittäminen
 • 3D-suunnitteluohjelmistojen kehitys ja testaus
 • tilaelementtirakentaminen
 • alan yhteisten suunnittelujärjestelmien kehittäminen, josta esimerkkinä BELLA-projekti
 • eurokoodien laskentapohjien kehitysprojekti
 • BES 2010-projekti; Betoniteollisuus ry:n julkaisemat nettisivut
 • uusien rakenneratkaisujen kehittäminen ja rakennustekninen ja -fysikaalinen mitoitus