Asuinrakennukset

Suunnittelijamme toteuttavat turvallisia koteja

Suunnittelupalvelumme kattavat kerros- ja rivitalot sekä palvelutalot. Erikoisosaamistamme ovat korkeat tornitalot. Palvelemme asiakkaitamme niin yksittäisissä hankkeissa kuin laajoissa aluerakennuskohteissakin. Asuinhankkeiden kaavoitusvaiheeseen tuotamme rakennettavuusselvityksiä ja laadimme laatutasomääritelmiä. 

Rakennesuunnittelussa hyödynnämme tarvittaessa 3D-tietomallinnusta, mikä tehostaa suunnitteluprosessia ja varmistaa laadukkaan ja kustannustehokkaan lopputuloksen. Käytämme kehittyneitä simulointiohjelmia, joilla mallinnamme kohteen energiankulutusta ja -ratkaisuja yhteistyössä Wise Groupin talotekniikan asiantuntijoiden kanssa.

Asiakkaitamme ovat Suomen merkittävimmät asuinrakennuttajat; rakennusliikkeet, kaupungit, kunnat sekä yleishyödylliset ja institutionaaliset rakennuttajat. Heidän eri asumismuodoille ja muun muassa energia- ja ekotehokkuudelle asettamansa tavoitteet ohjaavat suunnitteluamme.

Kokemuksemme lisää myös toimialan osaamista

Meillä on kokemusta yli 1000 asuintalon uudis- ja korjaushankkeen suunnittelusta. Palvelumme laatu perustuu niin ammattitaitoon kuin vuosien aikana kertyneeseen kokemukseen monipuolisista asuinrakentamisen hankkeista. Meidät tunnetaan kustannustehokkaista, teknisesti laadukkaista ja työmaaystävällisistä ratkaisuista.

Olemme olleet mukana kehittämässä useiden rakennuttajien ja urakoitsijoiden suunnitteluohjeita. Osallistumme myös aktiivisesti alan ohjeistuksen ja koulutusmateriaalin kehittämiseen mm. RT ry:n ja SKOL ry:n kautta. Olemme toteuttaneet mm. www.elementtisuunnittelu.fi -sivuston asuinrakentaminen osuuden.