Rakennetekniset asiantuntijapalvelut

Rakennetun ympäristön asiantuntijat

Suunnittelijamme ja projektipäällikkömme ovat perehtyneet laajasti rakentamisen energia-, ympäristö-, maankäyttö- ja kaavoituslainsäädäntöön ja -määräyksiin.

Kehitämme kohteiden rakenneratkaisuja soveltamalla niissä uusia materiaali- ja rakenneteknologioita. Käytämme kehittyneitä simulointiohjelmia, joilla mallinnamme kohteen energiankulutusta ja -ratkaisuja yhteistyössä Wise Groupin talotekniikan asiantuntijoiden kanssa.

Asiantuntijapalvelumme suunnittelun lisäksi:

  • tekninen due diligence
  • laadunvarmistuspalvelut
  • lausunnot kiinteistön käyttötarkoituksen muuntamiseksi
  • lausunnot rakenneteknisistä kysymyksistä ja ongelmista
  • ulkopuoliset asiantuntijatarkastukset betoni- ja teräsrakenteille
  • rakennettavuusselvitykset kaavoitusvaiheessa
  • olemassa olevien kiinteistöjen rakennustekniset ja -fysikaaliset mitoitukset ja selvitystyöt
  • tuulitunnelikokeiden tavoitteiden asettaminen, hankinta ja koordinointi Suomessa ja muualla Euroopassa
  • rakenteiden kuntoarviot ja -tutkimukset