Tutkimus ja tarkastus

Ennen korjausten aloittamista

Tutkimukset ja tarkastukset ovat korjaushankkeen lähtökohta. Niiden avulla voidaan toteuttaa kiinteistön ja sen käyttäjien tarpeisiin soveltuva korjaus. Tutkimus- ja tarkastuspalveluiden tavoitteena on selvittää joko yksittäisen tai rakennusosaan liittyvän vaurion syy, laajuus, korjausvaihtoehdot ja niiden kustannusarviot tai määritellä koko kiinteistön korjaustarpeet.

Panostamme raporttiemme sisältöön ja selkeyteen tuoden eri vaihtoehtojen valinnassa huomioitavat asiat havainnollisessa ja helposti ymmärrettävässä muodossa esille. Käytössämme olevat raporttimallit on kehitetty yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.