Suunnittelu

Suunnittelussa onnistuneen projektin ydin

Suunnittelupalvelumme kattavat pienet korjaushankkeet sekä koko kiinteistön kattavat peruskorjaus- ja laajennushankkeet. Hyödynnämme suunnitte­lussa koko Wise Group -konsernin tutkimus- ja tarkastuspalveluja sekä muiden suunnittelualojen kautta hankittua käytännön tietoa rakenteiden, materiaalien ja taloteknisten järjestelmien pitkä­aikaistoiminnasta.

Kokeneen suunnitteluhenkilöstömme ja vanhoista kiinteistöistä keräämiemme rakenne- ja järjestelmätietojen avulla löydämme kustannustehokkaat sekä esteettisesti ja teknisesti toimivat korjausratkaisut eri tyyppisiin tilanteisiin. Haluamme olla mukana alkuvaiheen hankesuunnittelusta toteutussuunnitteluun ja urakan vastaanottoon saakka.

Yrityksellämme on mahdollista tarjota hankkeeseen koko suunnittelukokonaisuus (rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelua). Asuinkohteiden korjausrakentamiseen tarjoamme myös arkkitehtipalveluja.

Suunnittelupalveluiden keskittämisellä on useita etuja: asiakas on sopimussuhteessa vain yhteen palveluntarjoajaan, mikä vähentää yhteydenpitoon kuluvaa aikaa ja yksi taho vastaa koko suunnittelukokonaisuudesta. Eri suunnittelualojen suunnittelijat tuntevat toistensa toimintatavat, mikä parantaa suunnitelmakokonaisuuden loppulaatua.