Sisäilmapalvelut

Sisäilman laatu

Teemme sisäilman laadun, ilman epäpuhtauksien ja ilmanvaihdon toimivuuden selvitykset sisäilmaston kuntotutkimusten yleisten suoritusohjeiden mukaisesti. Kuntotutkimuksissa huomioidaan rakenteiden rakennusfysikaalinen toiminta. Oikein suunnitelluilla tutkimuksilla pystytään välttämään väärin mitoitetuista tutkimuksista syntyvät turhat kustannukset sekä saavutetaan oikeat jatkotoimenpidesuositukset. Tutkimusten laajuus ja tavoitteet määritellään aina yhdessä tilaajan kanssa. Yleensä sisäilmaston kuntotutkimus sisältää:

  • tutkimussuunnitelman laatiminen
  • riskirakennetarkastelun
  • rakennetekniset tutkimukset
  • sisäilmaolosuhteiden seurantamittaukset (paine-erot, lämpötila, suhteellinen kosteus ja hiilidioksidi)
  • sisäilman laadun ja epäpuhtauksien määrittäminen näytteiden otolla
  • tiiveystarkastelut
  • rakennusfysikaaliset tarkastelut
  • IV-tekniset tarkastelut

Tutkimuksesta laaditaan selkeä kirjallinen raportti, jossa esitetään tutkimuksen tulokset ja jatkotoimenpidesuositukset. Käytössämme olevat raporttimallit on kehitetty yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.