Kiinteistöjen hankekehitys

Innovaatiovoimaa kiinteistöjen kehittämiseen

Kun tavoitteena on kiinteistön laatutason nostaminen olennaisesti alkuperäistä tasoa paremmaksi, puhumme peruskorjauksen kaltaisesta, laajasta ja usealle vuodelle suunnitellusta investoinnista.

Hankekehitykseen liittyvä palvelumme eroaa peruskorjauksesta lähtökohdiltaan: molemmissa tapauksissa kiinteistön kehittäminen pohjautuu kuntotutkimukseen ja pitkän tähtäimen suunnitelmaan, mutta hankekehityksen tullessa kyseeseen korjauksen lisäksi rakennuksen käyttötarkoitusta ja arvoa halutaan kehittää ja jalostaa. Kiinteistöön tai rakennukseen liitetään tässä yhteydessä usein uusia osia tai toiminnallisuuksia.

Tyypillisiä kehityshankkeita ovat esimerkiksi:

  • hissin rakentaminen hissittömään rakennukseen
  • ullakkotilan muuttaminen asuinkäyttöön
  • toimistokiinteistön muuttaminen asuinkäyttöön
  • lisäkerrosten rakentaminen
  • piharakennusten lisääminen, myös ns. kiinteistön tiivisrakentaminen