Korjausrakentaminen

Keskitymme kanssasi korjaushankkeeseen

Palvelemme joustavasti pienissä korjausprojekteissa tai mittavissa koko kiinteistön kattavissa peruskorjaushankkeissa. Vastaamme hankkeen teknisestä laadusta, taloudellisesta onnistumisesta sekä tilankäyttäjän tyytyväisyydestä. Kaikissa hankkeissa huomioimme rakennuksen ympäristölliset, taloudelliset ja tekniset arvot parhaan kokonaisratkaisun saamiseksi.

Meillä on kokemusta vaativien asuin-, liike-, toimisto-, teollisuus- ja julkisten rakennuskohteiden hankesuunnittelusta, korjaussuunnittelusta, konsultaatiosta, hankkeiden johtamisesta ja valvonnasta.

Kiinteistön kattava korjauspaketti

Palvelumme kattavat kaikki korjausrakentamisen osa-alueet; arkkitehti-, rakenne-, LVI-, sähkö- ja automaatiosuunnittelun, rakennuttamis- ja valvontapalvelut sekä tutkimus- ja tarkastuspalvelut.

  • Tutkimukset ja tarkastukset ovat hankkeen lähtökohta. Niiden avulla voidaan toteuttaa kiinteistön ja sen käyttäjien tarpeisiin soveltuva korjaus.
  • Hankesuunnitelma, jossa huomioidaan eri korjausvaiheet ja kiinteistön jatkojalostamisen mahdollisuudet säästää kustannuksia ja varmistaa kiinteistön arvon kehityksen.
  • Arkkitehdin mukaan ottaminen jo suunnittelun alkuvaiheessa luo uudenlaisia edellytyksiä harkituille ratkaisuille. Laadukas rakenne- ja LVIS-suunnittelu puolestaan parantaa rakennuksen sisäilmaston laatua, pidentää rakenteiden käyttöikää ja vähentää käyttöturvallisuuteen liittyviä riskejä.
  • Käyttäjäviestinnän avulla huolehdimme kiinteistön turvallisuudesta ja käyttäjätyytyväisyydestä hankkeen ajan.
  • Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun yksi ja sama palveluntuottaja ottaa vastuun korjausrakentamisen suunnittelun kokonaisuudesta sekä rakennuttamisesta ja työnaikaisesta valvonnasta.

 

Timo Palonkoski

toimialajohtaja
Korjausrakentaminen
Espoo
Puh. +358 29 005 9465
GSM +358 40 833 0265
timo.palonkoski(at)wisegroup.fi» Ota yhteyttä