Kokonaisratkaisut

Yhdessä enemmän 

Rakentamisen uudistetut energiamääräykset ja eurokoodit edellyttävät eri alojen suunnittelijoilta monipuolista osaamista ja entistä tiiviimpää yhteistyötä heti hankkeen alkumetreiltä lähtien. Jatkossa rakennusten suunnittelu onkin nykyistä haasteellisempi ja monimuotoisempi tehtävä, jossa haetaan eri suunnittelualojen kesken teknisesti järkevintä ja kustannustehokkainta ratkaisua yhdessä tilaajan kanssa. Parhaiten tämä toteutuu, kun suunnitteluratkaisut tehdään tiimityössä yhteisprojekteja toteuttaneiden arkkitehdin, rakennesuunnittelijan ja taloteknisen suunnittelijan kesken.

Wise Groupin kanssa palveluista voi sopia hankkeen kaikissa vaiheissa:

  • hankekehitysvaihe
  • tutkimus- ja tarkastuspalvelut
  • projektinjohto-, rakennuttamis- ja valvontapalvelut
  • rakenne-, LVIS- ja automaatiosuunnittelut
  • asuinrakennusten korjausrakentamisen arkkitehtipalvelut

Tavoitteemme on siirtyä yksittäisistä palveluista koko energiatehokkuuden huomioiviin kokonaispalveluihin. Panostamme erityisesti eri suunnittelualojen yhteistyöhön, sekä rakennusten energiatalouteen liittyvään osaamiseen ja kehitykseen.

Asiakkaamme asialla – aktiivinen kehitystyö yhteisissä hankkeissa

  • suunnitteluvaiheen tehostuminen säästää aikaa ja kustannuksia
  • eri alojen suunnitelmien entistä parempi yhteensopivuus
  • tilaajan valvonta helpottuu suunnittelijan omavalvonnan avulla
  • yhteiset tavoitteet näkyvät kiinteistön teknisissä ratkaisuissa
  • asiakasvastaavamme huolehtii hankkeen suunnittelun koordinoinnista, raportoinnista ja viestinnästä