Energiatodistukset

Energiatodistus kertoo rakennuksen energialuokan

Energiatodistuksen avulla voidaan vertailla rakennusten energiatehokkuutta. Luokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta ostoenergiankulutuksesta painotettuna eri energiamuotojen kertoimilla. Energiatodistuksessa laskettu energiankulutus on laskettu standardoidulle käytölle ja standardiolosuhteille ja on siten tarkoitettu vain rakennusten välistä vertailua varten. Energiatodistusta uudistetaan parhaillaan ympäristöministeriössä.

Uudisrakennukset

Energiatodistus tarvitaan kaikille uudisrakennuksille ja se on laadittava rakennuslupaa haettaessa. Tavoite rakennuksen energialuokaksi on hyvä päättää jo aivan rakentamisprojektin alussa.

Olemassa olevat rakennukset

Olemassa oleville rakennuksille energiatodistus tarvitaan näiden myynnin ja vuokrauksen yhteydessä. Todistus sisältää keskeiset suositukset rakennuksen energiantehokkuutta parantavista toimenpiteistä.

Esimerkki energiatodistuksesta, joka on tulossa voimaan vuoden 2013 alussa.