Energiaselvitykset

Rakennusta suunniteltaessa on laadittava energiaselvitys

Energiaselvitys liitetään rakennuslupahakemukseen (Suomen RakMK D3). Selvityksessä esitellään rakennuksen energialaskennan lähtötiedot ja tulokset. Laskenta toteutetaan energiamääräyksissä määritetyllä standardikäytöllä, jotta samankaltaisten rakennusten energiatehokkuuden vertailu toisiinsa helpottuisi.

Energiaselvitys sisältää seuraavat tarkastelut:

  • rakennuksen kokonaisenergiankulutus (E-luku)
  • energialaskennan lähtötiedot ja tulokset
  • kesäaikainen huonelämpötila ja tarvittaessa jäähdytysteho
  • rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuus
  • rakennuksen lämmitysteho mitoitustilanteessa
  • rakennuksen energiatodistus, jossa esitetään rakennuksen energialuokka

Todellisen energiakulutuksen mallinnus

Määräysten mukainen energiaselvitys tehdään määräyksessä vakioiduille rakennuksen käytölle ja olosuhteille eikä se välttämättä anna riittävää kuvaa todellisesta energiankulutuksesta. Tämä saattaa ohjata epätaloudellisiin ratkaisuihin. Mallintamalla todellinen energiankulutus voidaan energiatehokkuuteen vaikuttavat järjestelmäratkaisut tehdä rakennuksen todellisen käytön ja olosuhteiden perusteella.

Suurin hyöty todellisen energiankulutuksen mallinnuksesta saadaan, kun se otetaan käyttöön suunnittelun alkuvaiheessa. Tällöin tehdyillä ratkaisuilla on suuri merkitys kohteen elinkaaren aikaiseen energiatehokkuuteen.