Energiakatselmukset

Onko kiinteistösi energiatehokas?

Energiakatselmus antaa kokonaisvaltaisen kuvan kiinteistön energiankulutuksesta ja kannattavista säästökohteista. Sen toteuttaminen on tuottava sijoitus, jonka hyödyt näkyvät muutamassa kuukaudessa energiankulutuksessa:

  • Selkeä esitys energiankulutuksen ja energiakustannusten säästömahdollisuuksista.
  • Antaa todellista, mittauksiin perustuvaa tietoa energiankulutuksen painopistealueista.
  • Vertailee energian ostotariffeja ja antaa perustietoa sähkön hankinnan optimoimiseksi.
  • Opastaa teknistä henkilökuntaa energiankäyttöön liittyvissä asioissa sekä järjestelmien ja laitteiden käytössä.
  • Tuo esille muitakin kuin energiankäyttöön liittyviä parannusehdotuksia – usein säästötoimet parantavat myös sisäilman laatua ja työskentelyolosuhteita.
  • Tukee yrityksen tai kiinteistön ympäristöohjelman toteutumista ja mahdollisuuksia vähentää energiankäytön ympäristövaikutuksia (CO2-päästöjä).
  • Ohjaa seuraamaan säännöllisesti energiankulutusta ja kustannuksia, jolloin saadaan pysyvää säästöä.

Kiinteistön käyttöönottokatselmus keskittyy uuden tai talotekniikaltaan peruskorjatun kohteen säästötoimenpiteisiin ja energiatehokkaaseen käytön opastamiseen.

Kiinteistön seurantakatselmus toteutetaan kohteeseen, josta on jo laadittu katselmusraportti. Tällöin päivitetään raportissa esitetyt tiedot ja tarkastellaan mahdollisia uusia säästötoimenpiteitä.