Energia ja ympäristö

Uudet energiamääräykset haastavat rakennusalan

Uusien rakentamista koskevien energiamääräysten keskeisimmät muutokset kohdistuvat talotekniikkaan ja energialaskentaan. Wise Groupin ammattilaiset ovat jo vuosia käyttäneet energiatarkasteluissa dynaamisia simulointi- ja laskentaohjelmistoja, joita edellytetään käytettävän vuonna 2012 voimaan astuneissa rakentamisen energiamääräyksissä.

Wise Group tarjoaa yksittäisten palveluiden rinnalla koko energiatehokkuuden huomioivan kokonaispalvelun. Suunnittelutyössä meillä on mahdollisuus hyödyntää kaikkien Wise Groupin toimialojen asiantuntemusta. Käytämme suunnittelussa 3D-tietomallinnusta, jota hyödynnetään myös energialaskelmissa.

Uutta oppimassa, soveltamassa ja kehittämässä

Jatkossa rakennusten suunnittelusta tulee entistä monimuotoisempi tehtävä, jossa haetaan asiakkaan ja eri suunnittelualojen kesken teknisesti järkevintä ja kustannustehokkainta ratkaisua. Parhaiten tämä toteutuu, kun suunnittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä kaikkien osapuolien kanssa.

Olemme olleet mukana useissa asiakkaidemme rakennusten energiatehokkuuteen ja elinkaaritalouteen liittyvissä kehityshankkeissa. Olemme suunnitelleet useita energiatehokkaita kohteita, joissa on mm. optimoitu maalämpöjärjestelmän mitoitusta, ilmastoinnin sähkötehokkuutta ja kehitetty lämmön talteenottoa jätevedestä.

Valmennamme henkilöstöämme energiatehokkaisiin ratkaisuihin, josta esimerkkinä meillä on LEED-sertifiointiin ja siihen liittyvän osaamisen vahvistaminen. Monipuolinen osaamisemme kattaa energiatodistukset, -selvitykset ja -katselmukset sekä ympäristösertifiointiin liittyvät palvelut.